Letecká fotogrametria

Bezpilotný letecký systém Trimble UX5 vytvára nový štandard pre rýchly a bezpečný zber údajov metódami leteckej fotogrametrie. UX5 je navrhnutý v súlade s najnovšími trendmi na fotogrametrickom trhu, čím zaisťuje optimálnu kvalitu obrazu a zároveň maximálnu fotogrametrickú presnosť.

V tomto bezpilotnom modeli je zabudovaná klasická kompaktná kamera s veľkým obrazovým senzorom zachytávajúca veľmi ostré farebné snímky dokonca aj v zhoršených svetelných podmienkach. 16.4 MPix kamera s kvalitnou optikou dodáva lietadlu schopnosť zachytiť prvky na zemi s maximálnym rozlíšením 2.4 cm (GSD).

Jedná sa o plnohodnotný systém s výkonnými technológiami ako napr. spätný chod motora pre bezpečné pristátie, robustný dizajn a zjednodušené pracovné postupy.

Vďaka softvérovej aplikácii Trimble Access a kontrolnej jednotke Trimble Tablet sa časovo náročný a zložitý proces zberu leteckých dát stáva neuveriteľne jednoduchým bez ohľadu na podmienky kladené na vašu zákazku. Získané dáta z UAS Trimble UX5 sú spracovávané prostredníctvom fotogrametrickej nadstavby v softvéri Trimble Business Center.

Výsledkami môžu byť mračná bodov, trojuholníková nepravidelná sieť (TIN), 3D modely, ortofotomapy a mapy s farebnými škálami. Tie môžu byť následne použité na výpočty plôch, objemov, plánovanie prác či jednoducho pre mapovanie územia.

Bezpilotný letecký systém Trimble UX5 HP je ľahko použiteľné, plne automatizované a vysoko-presné zariadenie schopné zachytiť georeferencované snímky s rozlíšením až 1 cm s 36 MPix Full Frame kamerou. Vďaka intuitívnemu poľnému softvéru Trimble Access™ Aerial Imaging a kancelárskemu softvéru Trimble Business Center získavame rýchlo a jednoducho výstupy ako mračno bodov, ortofotomapy, 3D modely a rôzne iné výstupy pre široké spektrum aplikácií – od mapovania až po monitoring území.