3D skenovanie

3D skenovanie

SE a.s. Atómové elektrárne Mochovce - 3D model ventilačného komína pre skúmanie jeho pretvorenia, r.2016

SE a.s. Atómové elektrárne Bohunice, V2 - 3D model ventilačného komína pre skúmanie jeho pretvorenia, r.2016

Eustream a.s. - 3D modely TU27 Kosihy, TU30 Tekla, TU36 Rumanová, r.2016

SE a.s. Vodná elektráreň Tvrdošín - tvorba modelu žeriavovej dráhy neprístupnej pre konvenčné meranie a určovanie jej geometrických parametrov, r.2016
Eustream a.s. - 3D model KS02 Jablov n. Turňou, r.2017 

Vyhotovenie dodatočnej stav. dokumentácie jestvujúcich stavieb a objektov - Premonštrátsky kláštor v obci Hraň (okr. Trebišov) r. 2017
Vyhotovenie dodatočnej stav. dokumentácie jestvujúcich stavieb a objektov - Sústava tokajských vínnych pivníc v obci Szegi ( Maďarsko) 2018