Geodetické práce

 

Naša geodetická kancelária pôsobí na celom území Slovenska a poskytuje služby v odbore geodézia  už 29 rokov. 

Zákazníkom ponúkame všetky geodetické práce :

 od nižšej geodézie ( geometrické plány, vytýčenie stavby, vytýčenie hranice pozemku, majetkoprávne vysporiadanie,  adresný bod, účelové mapy veľkých mierok, pozemkové úpravy a pod.) 

 až po inžiniersku geodéziu ( vytyčovanie a porealizačné zameranie stavby, veľmi presný monitoring stavieb a technologických zariadení , letecká fotogrametria, 3D modelovanie ). 

Pri prácach využívame najmodernejšie technológie a techniku.