Laserové skenovanie

Ponúkame špeciálne meranie a spracovanie dát systémom:
skener:  Faro X130  a softvér:  Trimble RealWorks
a následné vytvorenie 3D modelu potrubí, stavieb, technológií 


využitie :  

v stavebníctve na zameriavanie skutočného stavu budov
na zameranie zložitých technologických celkov a konštrukcií, mostov, tunelov,  hrádzí
na meranie ťažko prístupných miest ako sú kameňolomy, skládky odpadov, potrubné systémy
pre získanie podkladov pre stavbu zameraním profilov terénu a následné vytvorenie 3D modelu


výhody technológie 3D skenovania

presné zameranie skutočného stavu
rýchle získanie veľkého objemu dát
získanie ťažko dostupných dát
získavanie podkladov pre 3D simulácie
virtuálna realita s geodetickou presnosťou
umožňuje analýzy priestorových vzťahov 3D objektov
model umožňuje meranie, úpravy, vizualizáciu a ďalšie operácie