Kataster nehnuteľností

Potrebujete vyhotoviť geometrický plán, vytýčiť hranicu pozemku, zistiť skutočný stav nehnuteľnosti alebo zamerať adresný bod ? Naša firma Vám ponúka všetky tieto služby :

  • geometrické plány rôzneho druhu

  • zameranie adresného bodu
  • vytýčenie hraníc pozemku

  • vytýčenie stavby

  • zameranie stavby  ( aj rozostavanej stavby )

  • zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

  • majetkoprávne vysporiadanie

  • rozdelenie alebo zlúčenie pozemkov

  • vyznačenie vecného bremena

  • identifikácia vlastníkov 

Ak potrebujete poradiť v problematike katastra nehnuteľností, kontaktujte nás :