Inžinierska geodézia

Ponúkame našim zákazníkom najširšiu ponuku geodetických prác v oblasti inžinierskej geodézie  :

 • zameranie záujmového územia a vyhotovenie mapového podkladu pre projekčnú činnosť

 • budovanie vytyčovacích sietí

 • komplexné vytyčovacie práce

 • kontrolné merania počas stavebných prác

 • porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavieb

 • vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí

 • pozdĺžne a priečne profily, kubatúry

 • meranie posunov a deformácií stavebných objektov

 • meranie posunov a deformácií strojných a technologických zariadení

 • účelové mapy - základná mapa závodu, základná mapa mesta

 • kontrola geometrických parametrov žeriavových dráh

 • digitálny model terénu

 • činnosť autorizovaného geodeta a kartografa pre stavebníka, projektanta aj zhotoviteľa