Letecká fotogrametria

Letecká fotogrametria

Projekt pozemkových úprav - katastrálne územie Čerhov - 2020

Projekt pozemkových úprav - katastrálne územie Černochov - 2020

Projekt pozemkových úprav - katastrálne územie Bara - 2020

Projekt pozemkových úprav - katastrálne územie Viničky - 2020