Inžinierska geodézia

Výkon zodpovedného geodeta vo výstavbe,

predprojekčné merania, porealizačné geodetické dokumentácieHydroconsult BA , SUDOP Brno - ochrana podzemných vôd  Čierna n/T    - geodetické podklady -  1991

Obec Maťovské Vojkovce, obec Dobrá  - mapový podklad pre plynofikáciu - 1992

Obec Vojčice, obec Čierne Pole, Boťany, Čierna, Čierna nad Tisou, Beša, Vojany, Pribeník, Leles, Beša, Ižkovce, Sirník, Dobrá  - porealizačné zameranie plynofikácie obce

Obec Kuzmice, Slivník - mapový podklad pre kanalizáciu

EVO Vojany - porealizačné zameranie stavieb 1991 - 2020

SPP  Bratislava - porealizačné zameranie stavieb - 1993 - 2007

Slovnaft Vojany - porealizačné zameranie stavieb - 1993 - 2001

Naftoprojekt Poprad - polohopis a výškopis -  1995 -  2008

Vodohospodárska výstavba - 1996

Austria Energy - porealizačné merania - 2000

Geokonzult Košice- polohopisné a výškopisné merania - 1998 - 2000

Sudop Košice - porealizačné zameranie stavieb - 2001

Hutné stavby Košice - porealizačné zameranie stavieb - 2001

Hydroprojekt Košice - polohopis a výškopis - 2001, 2004

HS HSV Košice - porealizačné zameranie stavieb 2001 - 2003

Istroenergo - porealizačné zameranie stavieb - 2002

Inžinierske stavby Košice - porealizačné zameranie stavieb - 2002 - 2010

YMS Trnava - zameranie podzemných vedení - kompresorová stanica 01 - 2007


Eustream a.s. - príprava rozšírenia KS01 - 2008

Eustream a.s. - porealizačné zameranie stavieb - 2008 - 2020

SE - EVO Vojany - geodetické podklady pre projekt PSE EVO II. - 2008

Eustream a.s. - archeologický prieskum Ruská - 2008

SPP - archeologický prieskum Čeľovce - 2010

Streicher Žilina porealizačné zameranie stavby - 2011

B+B V. Kapušany - vytýčenie a porealizačné zameranie čerpacej stanice - 2012

Eustream a.s. - vytýčenie stavby  Prechod UA - V. Slemence - 2014

Eustream a.s. - porealizačné zameranie stavby PS02 KS01 V. Kapušany - 2014

Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s. - komplexné geodetické práce - prestavba Lidl Veľké Kapušany - 2019

Slovakstav Michalovce


ILF München Deutschland - geodetické podklady pre projekt plynovodu Poľsko - KS 01 Veľké Kapušany - 2016, 2017

GasOil Technology a.s. - komplexné geodetické práce pre projekt Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko - 2016 - 2020

BMS Bojnanský, s.r.o. - komplexné geodetické práce - výstavba Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko -  2018 - 2020Základná mapa závodu


Technoma Prešov  - základná mapa závodu  - 1993

EVO Vojany - základná mapa závodu - 1996

YMS Trnava - základná mapa závodu - 2001

YMS - 3D model HPS Ruská - 2008

Eustream a.s. - 3D Model TU36 Rumanová - 2016


Meranie sadania, deformácií a pretvorení


Ekostav Michalovce - žeriavová dráha  - 1992

EVO Vojany - meranie výšok ložiskových stojanov - 1998, 1999

EVO Vojany - meranie sadania hrádze odkaliska - 2000 - 2010

EVO Vojany - pozorovanie struskoviska - 2010 - 2020

EVO Vojany - meranie sadania strojov TG1 a TG2, TG5 a TG6, TG11, TG12 - 2001 - 2004, 2014 - 2017

EVO Vojany - kubatúry - 2000 - 2020

Austria Energy - merania komína EVO I. pri  rekonštrukcii - 1999

SPP - polohopisné a výškopisné zameranie prechodov cez vodné toky - 2002 - 2007

SPP - deformač. kontrol. merania KS01, KS02 - 2002 - 2007

Konštrukta s.r.o. - meranie priestorových deformácií premostenia Uh - 2006

Aquatest  - polohopisné a výškopisné zameranie vrtov - 2006 - 2012

Eustream a.s. - merania posunov a deformácií - prechody cez vodné toky - 2008 - 2020

Eustream a.s. - merania posunov a deformácii - kompresorové stanice - 2008 - 2020

SE - EVO Vojany - merania deformácií a posunov po požiari - 2009

ENEL - žeriavové dráhy - 2010

Hydrotunel Bojnice - vytyčovanie prechodu Laborec - 2011

Proteo Košice - EVO Vojany vytyčovanie turbosústroja - 2011 - 2012

SUDOP Košice - sadanie a priestorové deformácie priehrady Bukovec - 2011

Euro Conex Slovakia B. Bystrica - zameranie pásových dopravníkov - 2012

Eustream a.s. - 3D modely svahov - Nižná Kaloša, Bakta, Rákoš, Vyšná Myšľa - 2012

Železiarne Podbrezová - vytyčovacia sieť a vytyčovanie  stolice kontinuálneho odlievania - 2013

SE a.s. VE Vodné elektrárne - žeriavové dráhy , defor. merania - 2013 - 2020

SE a.s. EBO Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice  - deform. merania - 2013 - 2020

SE a.s. EMO Jadrová elektráreň Mochovce - deform. merania - 2013 - 2020

SE a.s. EVO Vojany - žeriavové dráhy - 2020

Transpetrol a.s. - merania markerových bodov - 2013 - 2014

SE a.s. ENO Nováky - kubatúry - 2013 - 2020