Technologické vybavenie

Totálne stanice, GPS

Hardware :   Totálna stanica Leica TCR 803 power 

                       Totálna stanica Trimble S8 DR Plus

                       Totálna stanica Trimble S8 DR HD

                        GPS Trimble R8-model 3, GNSS

                        GPS Trimble R10                                                         


Software :    KOKEŠ v. 13

                       CAD software MicroStation  v.95

                       CAD software MicroStation  V8 

                       Trimble Business Center  -  geodetický
                        komplexný office software

                       KOKEŠ NET -  vyrovnanie geodet. sietí

                       GEUS NET -  vyrovnanie geodet. sietí

                       GIS software GeoMEDIA V.5.2.  Intergraph                                                   

                            

Nivelácia

Hardware :        Zeiss Ni 002 - veľmi presná nivelácia  

                           Zeiss Ni 005a - veľmi presná nivelácia

                           Zeiss Ni 007 -  presná nivelácia  

                           Trimble DiNi 0.3  - veľmi presná nivelácia

                           Trimble DiNi 0.3  - veľmi presná nivelácia                                                  

                           
Software :        NIVE-VNS  - vyrovnanie
                            nivelačných meraní


3D laserové skenovanieHardware :        3D Laserový skener  FARO 130

Software :         Real Works - spracovanie mračna 
                             bodov a  3D modelovanie


Letecká fotogrametria

Hardware :       Snímkovací letecký rover Trimble UX5
        Snímkovací letecký rover Trimble UX5 HP
                           Snímkovací letecký rover Trimble UX11
                           Koptéra DJI Phantom 4

Software :         Photoscan  - vyhotovenie leteckých snímok
        
Trimble Business Center  -  geodetický
                           komplexný office software