Personálne obsadenieIng. Karlik Miroslav

konateľ

autorizovaný geodet a kartograf     C - podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
oprávnený projektant pozemkových úprav podľa §25a ods.1 zák. 330/1991 Z. z.    

karlik@geokart.sk
                 
mobil :  +421 915 962 083Ing. Gargalovič Andrej

konateľ           

autorizovaný geodet a kartograf     C - podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
oprávnený projektant pozemkových úprav podľa §25a ods.1 zák. 330/1991 Z. z.
rádiooperátor pohyblivej leteckej služby
pilot UAS  
člen Predstavenstva Komory geodetov a kartografov

gargalovic@geokart.sk                  

mobil :  +421 915 962 082Ing. Karliková Soňa  

konateľ


karlikova@geokart.sk                  

mobil :  +421 915 869 405


Doboš Juraj 

geodet

dobos@geokart.sk    Jáger Pavol

                            
geodet


jager@geokart.sk    Dobošová   Nikoleta

               
geodet


dobosova@geokart.sk Ing. Smerekovský Marek


inžinier geodet

smerekovsky@geokart.sk