Kontaktné údaje


O firme

Sme geodetická kancelária s celoslovenskou pôsobnosťou. Poskytujeme širokú ponuku služieb v oblasti geodézie a kartografie už 29 rokov. Ponúkame všetky druhy geodetických  prác : geometrické plány, vytýčenie stavby, majetkoprávne vysporiadanie, adresný bod, pozemkové úpravy, inžinierska a priemyselná geodézia, 3D modelovanie, 3D laserové skenovanie, letecká fotogrametria.

Sídlo firmy

GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o.

Zoltána Fábryho 109/25

079 01 Veľké Kapušany


Kontakt

Tel. :       +421 56 628 1351

E-mail :  geokart@geokart.sk

Web :     www.geokart.sk

Mobil  :  Ing. Karlik Miroslav            +421 915  962 083

                Ing. Gargalovič Andrej      +421 915  962 082

                Ing. Karliková Soňa           +421 915  869 405


Fakturačné údaje

GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o.

Zapísaná na Okresnom súde Košice I.,

Oddiel : Sro, vložka č.18995/V

IČO :         36 703 206

DIČ :         2022281426

IČ DPH :  SK2022281426

Banka :    Tatrabanka

Č. účtu :   SK47 1100 0000 0029 4806 5174