História firmy

Od vzniku firmy v roku 1991 Geokart Veľké Kapušany poskytol svoje služby viac ako 2700 zákazníkom.

Po celú dobu existencie naša firma ponúka zákazníkom všetky druhy geodetických prác, počnúc nižšou geodéziou až po inžiniersku geodéziu.  V súčasnosti naša geodetická kancelária zamestnáva šesť stálych pracovníkov.

Geokart Veľké Kapušany vznikol v roku 1991 vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce. Od r. 1991 do r. 2006 Geokart Veľké Kapušany pôsobil ako združenie fyzických osôb. V roku 2007 firma prirodzenou transformáciou zmenila právnu subjektivitu na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Geokart Veľké Kapušany, s.r.o.  dbá na plynulý a dlhodobý technický vývoj. V súčasnosti plníme najnáročnejšie úlohy v našej profesijnej oblasti.

Naším hlavným cieľom je rýchlo a spoľahlivo obslúžený spokojný zákazník.