Fotogaléria

Meranie výškopisu a polohopisu - pozemkové úpravy Čerhov , Černochov