Certifikáty

Autorizovaný geodet a kartograf

Projektant pozemkových úprav

Osvedčenie pre vstup, pobyt a výkon práce v jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice, Mochovce

Osvedčenie na práce vo výškach

Pilot UAV
Povolenie na letecké práce
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti