Formuláre

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.pdf
Námietka proti spracúvaniu osobných údajov.pdf
Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov.pdf
Žiadosť o vylúčenie z automatizovaného individuálneho rozhod.pdf
Žiadosť na prenosnosť osobných údajov.pdf
Žiadosť o potvrdenie o spracúvaní osobných údajov.pdf
Žiadosť o opravu osobných údajov.pdf
Žiadosť o výmaz osobných údajov.pdf